Skip to main content
  1. Data tir ac eiddo
  2. Prototeip

Welsh text here

Prototeip 1: Dewch o hyd i’ch awdurdod lleol

Prototeip 2: Darparu taith lleoliad

Prototeip 3: Archwilio data tir ac eiddo

Prototeip 4: Chwilio am ddata fesul ardal

Prototeip 5: Dywedwch wrthyf am leoliad

Prototeip 6: Ystadegau LTT yn ôl cod post

Prototeip 7: Ffyrdd o adeiladu ardaloedd


Adnoddau defnyddiol

Protoype kit - Y cod ar gyfer yr holl brototeipiau.

WRA frontend - Pecyn o god blaen y gellir ei ailddefnyddio.

Land and property platform - Y cod ar gyfer y llwyfan prawf-cysyniad

Nodiadau wythnosol

Bob wythnos rydym yn rhannu diweddariad byr ar yr hyn rydym yn ei ddysgu, ynghyd â dolenni i bethau sydd, yn ein barn ni, yn ddiddorol neu'n berthnasol.

Blog

Prototeip

Fe wnaethom adeiladu nifer o brototeipiau i brofi ein rhagdybiaethau, gallu platfform a syniadau.

Darllenwch am y prototeipiau a adeiladwyd gennym