Skip to main content
  1. Data tir ac eiddo
  2. Prototeip
  3. Darparu taith lleoliad

– Testun cymraeg i’w ychwanegu –

A screen capture showing a user providing a location when they don't know the address. They first choose a local authority and then the map loads focused on the selected local authority. The user can now place a marker on the map.

Nodiadau wythnosol

Bob wythnos rydym yn rhannu diweddariad byr ar yr hyn rydym yn ei ddysgu, ynghyd â dolenni i bethau sydd, yn ein barn ni, yn ddiddorol neu'n berthnasol.

Blog

Prototeip

Fe wnaethom adeiladu nifer o brototeipiau i brofi ein rhagdybiaethau, gallu platfform a syniadau.

Darllenwch am y prototeipiau a adeiladwyd gennym