Skip to main content
  1. Data tir ac eiddo
  2. Prototeip
  3. Chwilio am ddata fesul ardal

– Testun cymraeg i’w ychwanegu –

A screen capture of the search land and property data by area prototype. It shows a user drawing an area. After the user draws a shape, a boundaing box is displayed around it. Then data from the platform is show within this box.

Nodiadau wythnosol

Bob wythnos rydym yn rhannu diweddariad byr ar yr hyn rydym yn ei ddysgu, ynghyd â dolenni i bethau sydd, yn ein barn ni, yn ddiddorol neu'n berthnasol.

Blog

Prototeip

Fe wnaethom adeiladu nifer o brototeipiau i brofi ein rhagdybiaethau, gallu platfform a syniadau.

Darllenwch am y prototeipiau a adeiladwyd gennym