Skip to main content
  1. Data tir ac eiddo
  2. Prototeip
  3. Ffyrdd o adeiladu ardaloedd

– Testun cymraeg i’w ychwanegu –

A screen capture showing 3 different ways users could define an area. First, there is clicking on the map which draws a circle around a point. Second is drawing an area on the map. And the third option is selecting pre-existing shapes.

– Testun cymraeg i’w ychwanegu –

Nodiadau wythnosol

Bob wythnos rydym yn rhannu diweddariad byr ar yr hyn rydym yn ei ddysgu, ynghyd â dolenni i bethau sydd, yn ein barn ni, yn ddiddorol neu'n berthnasol.

Blog

Prototeip

Fe wnaethom adeiladu nifer o brototeipiau i brofi ein rhagdybiaethau, gallu platfform a syniadau.

Darllenwch am y prototeipiau a adeiladwyd gennym