Skip to main content
  1. Data tir ac eiddo
  2. Prototeip
  3. Archwilio data tir ac eiddo

– Testun cymraeg i’w ychwanegu –

A screen capture showing a user exploring the data on a map. The users selects and deselects layers, their choices are reflected on the map. Then the user clicks on an item on the map. The data records for the clicked on features are displayed in a side panel for the user to examine.

Nodiadau wythnosol

Bob wythnos rydym yn rhannu diweddariad byr ar yr hyn rydym yn ei ddysgu, ynghyd â dolenni i bethau sydd, yn ein barn ni, yn ddiddorol neu'n berthnasol.

Blog

Prototeip

Fe wnaethom adeiladu nifer o brototeipiau i brofi ein rhagdybiaethau, gallu platfform a syniadau.

Darllenwch am y prototeipiau a adeiladwyd gennym