Skip to main content
  1. Data tir ac eiddo
  2. Prototeip
  3. Dewch o hyd i'ch awdurdod lleol

– Testun cymraeg i’w ychwanegu –

A screen capture showing a user clicking on a map of Wales. When they click the display changes to show the latitude and longitude of the point they clicked and the current Local Authority the point is in

Nodiadau wythnosol

Bob wythnos rydym yn rhannu diweddariad byr ar yr hyn rydym yn ei ddysgu, ynghyd â dolenni i bethau sydd, yn ein barn ni, yn ddiddorol neu'n berthnasol.

Blog

Prototeip

Fe wnaethom adeiladu nifer o brototeipiau i brofi ein rhagdybiaethau, gallu platfform a syniadau.

Darllenwch am y prototeipiau a adeiladwyd gennym